tushida o’zini yalang’och ko’rsa

Yalang’ochlik. Kimki tushida o’zini yalang’och ko’rsa, o’ngida janjalli bir ishga bosh suqadi. Boshqalarni yalang’och ko’rsa, o’ngida uning hasadgo’ylari to’g’ri yo’ldan chiqarish  ga harakat qilishar ekan. Shuningdek, o’ngida kasal ham bo’lishi mumkin. Agar o’zingizning yalang’och turganingiz  ni ko’rib qolib, uni yashirishga urinsangiz, o’ngingizda gunohga botiruvchi ehtiroslardan ehtiyot bo’lar ekansiz.

Ayod o’zining yalang’och badaniga mahliyo bo’lib qarab turgan bo’lsa, o’ngida erkaklarning hurmatiga sazovor bo’lmaydi. Agar u o’zining badani xunukligini ko’rsa, o’ngida uning obro’si bir janjal tufayli to’kiladi. Ayol tiniq suvda shir yalang’och cho’milayotgan bo’lsa, o’ngida zinoga berilib, kasal orttiradi va tarovatini yo’qotadi.
Yalang’och shayton. Kimki tushida shaytonning yala^* g’ochligini ko’rsa, o’ngida mulki va mansabidan ayrili  shiga ishora.

(Visited 16 750 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!