Xazina tush

Xazina. Bu tush barchaga birdek tegishli va barcha uchun bir xil ta’bir qilinadi, ya’ni tushida xazina ko’rgan odam ungida qilgan ishlaridan qoniqadi va haloldan mol to padi. Shuningdek, xazinadorni ko’rsa va u bilan muloqot qilsa, farovonlik va rohatda umr kechirishiga ham isho radir.

davomi

tegirmonini tushda

Tegirmon. Biz yuqorida el tegirmonini tushda kurish nima bo’lishini aytgan edik, bu o’rindagi tegirmon faqat el tegirmoni emas, har qanday tegirmon anglashilaveradi, xullas, har qanday tegirmonni tushida ko’rgan odam, agar qashshoq bo’lsa, qashshoqligi tugab, boylikka yuz tutadi. Agar ayol kishi tushida tegirmonchining halloslab bekorga ishlayotganini ko’rsa, demak, uning qallig’i jo’n odam ekan.

davomi

Tushda teatr

Teatp. Tushda teatr ko’rgan yoki teatrga tushgan odam ungida olifta bo’lishdan, ortiqcha, bachkanaroqtakallufli bulish dan ehtiyot bo’lishi kerak, aks holda o’z xatgiharakatlari bilan hayotda apdanib qoladi. Agar sahnadagi akterlardan biri bo’lib qolsangiz, u holda o’ngingizdagi quvonchin giz ko’pga cho’zilmaydi. Agar teatrda kulaetgan eki qarsak chalayotgan bo’lsangiz, demak, o’ngingizda kimningdir in jiqdiklariga chidashingiz kerak.

davomi

tushda oshxona

Oshxona. Bu tush hamma uchun biron narsani anglatavermay di, ammo bo’ydoq yigit o’zini tushda oshxonada ko’rsa, o’ngi da Uylanadi. Agar ayol kishi o’z oshxonasining ozoda va sa ranjom ekanligini ko’rsa, o’ngida atrofdagilarning se vimlisiga aylanadi.

davomi

Ombor. Tushda

Ombor. Tushda kishi ombor ko’rsa, agar bemor bo’lsa, o’ngida shifo topadi, sog’lom bo’lsa, tarbiyali ayolga uylanadi va aeli tez orada homilador bo’ladi. Agar tushida omborga kir sego, ombor bo’lsa» tush sohibini qashshoqlik va muvaffaqiyatsizlik kutadi. Ombor to’la bo’lsa, masalan, unda bug’doy, arpa singari ozuqalar bo’lsa, qo’liga boylik keladi.

davomi