tushingizda pocha

Pocha. Agar tushingizda chorva pochasini ko’rsangiz, de  mak, o’ngingizda ro’zg’oringiz but bo’lar ekan. Umuman, chor  va rizq mo’l bo’lishiga ishora.
Pochtachi. Tushda pochtachini ko’rish bir necha xil ta’  bir qilinadi: xushxabar, foydasiz va mashaqqatli ishni zimmaga olish, kutilmagan mehmon. Agar pochtachi yonin  gizdan indamay o’tib ketsa, tashvishli xabarga yo’yi  ladi.

(Visited 221 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment