tushingizda universitet

Universitet. Agar tushingizda universitet ko’rsangiz va uning ichida bo’lsangiz, o’ngingizda sharoitingiz yaxshilanadi va ilmu ma’rifatga erishib, jamiyat uchun za  rur odam bo’lib qolasiz.

(Visited 733 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment