Tushida Jinsiy ojizlik

Jinsiy ojizlik. Tushida jinsiy jihatdan ojiz bo’lib qolganligini ko’rgan odam o’ngida aql va xotir  jamlik bilan oila ro’zg’orini tebratar ekan. Bunday ka  sallikdan davolanganligini ko’rsa, o’ngida mansabga eri  shib, obro’ topadi. Kimki tushida uylansa va xotini bi  lan jinsiy aloqa qilolmasa, o’ngida foyda bermaydigan savdo bitimi tuzadi va natijada ko’ngilsizliklarga duch keladi.
Jirish. Agar balog’atga etgan qiz yoki o’tirib qolgan qizlar yoxud beva ayollar tushlarida jirish (elanmagan, ser  kenak un) ko’rsalar, baxtiyor oila qurishlariga ishora.

Jodu. Tushida jodutarni ko’rgan odam Iblisni ko’rib  di, tavba qilib, sadaqa berishi kerak.
ch Joynamoz. Tushda joynamoz yaxshi inson bo’lishdan dalolat beradi. Agar bunday tushni bo’ydoqlar ko’rsa, yaxshi oila sohibi bo’lishiga ishoradir.

Jomadon. Agar tushingizda jomadonga narsalaringizni joylayotgan bo’lsangiz o’ngingizda safarga ketar ekansiz.

Jon talvasasi. Kimki t>shida birovning jon talva  sasida yotganligini yoki o’zining jon talvasasida ekanli  gini ko’rsa, o’ngida sog’lig’i yaxshilanadi, boylik topadi.

Josus. Kimsaning tushida uni josuslar kuzatayotgan bo’lsalar, o’ngida janjal va ko’ngilsiz voqealar bo’ladi. Agar o’zi josuslik qilayotgan bo’lsa, u holda o’ngida qil  gan ishidan foyda ola bilmaydi.

Juzdon (papka). Agar juzdoningiz to’la bo’lsa, o’ngin  gizda muhim bir ishning muvaffaqiyatli natijalani  shiga ishoradir. Buning aksi yomonlikka yo’yiladi.

(Visited 420 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!