Tushda shift

Shift. Tushda shiftning yiqilganini ko’rish yaxshi  likka yo’yilmaydi; qaerdandir tush sohibi uchun ko’ngil  siz bir xabar kelishidan dalolatdir.

(Visited 216 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment