tushida molning go’shtli kallasi

Mol kallasi. Kimki tushida molning go’shtli kallasi  ni sotib olayotganligini ko’rsa, hokimiyat tepasidagi odam  lardan biridan foyda ko’radi. Kalla qoq bo’lsa yoki qaeri  dadir yara chaqa bo’lsa, tush sohibi o’sha odamni g’iybat qilar ekan.

(Visited 236 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment