Tipratikon. Tushda

Tipratikon. Tushda tipratikon ko’rish, xatarli aloqa  larga qaramay, hayotdagi katta muvaffaqiyatlardan dalo  lat. Kimki tushida tipratikonni qo’liga olsa, o’ngida yomon odam bilan uchrashadi. Ehtimol, oilasida janjal chiqar.

Qo’lida ushlab turgan tipratikon tikanlarini tiqsa, de  mak, tush sohibining atrofida fitna uyushtiradigan odam  lar bor. Kimniki tushida tipratikon chalqancha yotib ol  gan bo’lsa, u o’nG’ida muammolarni hal qilar ekan.

(Visited 3 873 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment