Kuyish

Kuyish
Zubturumning yangi barglarini maydalab, matoning ustiga solinadi va u bilan kuygan joyning usti bintlanadi. Ushbu bog1amani x.ar 3 soatda, kuchli kuyishlarda esa har 1,5 soatda almashtirish lozim.

(Visited 434 times, 1 visits today)

Related posts