Keksayish qo’rquvi

Keksayish qo’rquvi Qachonki insondagi asab kuchi eng past darajaga tushar ekan, undagi keksayishdan ho’rhish tuyg’usi miya ustidan boshqaruvni o’z ho’liga oladi. Bunday paytda kishi o’zini qarigan va bemajol, ko’zi ojiz va hulog’i kar, yuragi titragan va yuz-hiyofasini xunuk sezadi. Biz sog’lom hayot tarziga amal qilib va ijobiy his-tuyg’ulardan foydalangan holda bu qo’rquvga qarshi kurash olib borishimiz kerak.

davomi

“Asab” so’zi qanday ma’noni anglatadi?

“Asab” so’zi qanday ma’noni anglatadi? “Asab” so’zi asablarning holsizlanishi yoki asab kuchining etishmasligini anglatadi. “Asab kuchi nima?” degan savolga: “Elektr quvvati nima?” degan o’xshash savol bilan javob berish mumkin. Ularni farqlab bo’lmaydi. Biz ular hayotning asosiy manbai — sirli kuch-quvvat ekanligini bilamiz va u asab tizimida hosil bo’lib, butun tanaga hayot va energiya taqdim etadi. Qandaydir a’zoni boshqarib turadigan asabni kesing, u harakatdan to’xtaydi.

davomi

Ishtahaning susayishi yoki yo’qolishi

Ishtahaning susayishi yoki yo’qolishi * 2 choykoshik maydalangan momokaymok ildizining ustiga 1 stakan sovuk suv kuyib, 8 soat davomida tindiriladi. Tayyor bo1ganidan so’ng kuniga 4 marta 1 stakandan, ovkatdan oldin ichib turiladi. Toliqish * 1 oshkoshik momokaymoq ildizlari ustiga 1 stakan arok yoki spirt quyib 2 hafta davomida tindiriladi va suzib olinadi. Kuniga 3 marta ovqatdan oldin 30 tomchidan 2-3 hafta mobaynida kabul kilib boriladi.

davomi

Depressiya

Depressiya * 1 oshqoshik giyohning ustiga 1 stakan kaynatilgan suv kuyib, past olovda 10-15 dakika kaynatib, suzib olinadi. Kuniga 3 marta % stakandan ichib turiladi. Davolash muddati — 1-2 oy.

davomi