ushida ilon

Ilonning ta’qib etishi. Har kimni tushida ilon ta’qib etsa, ishlab turgan yaxshi ishi qolib, boshqa ishga o’tadi.
Iltimos. Tushda kimgadir ma’lum iltimos bilan muro  jaat qilmoq ibodatlarni o’z vaqtida ado etishlikka ishora.

Imomi A’zam. Kimki tushida Imomi A’zamni ko’rib  di, u solih farzandlarga, izzat ikromga, taqvoga, donish  ga va fayzu barakaga erishibdi. .

Imomat. Aslida imom bo’lmagan kishi tushida jamoat  ga imomlik qilsa, mansabga erishadi. Tushida jamoatga imomlik qilgan va odamlarning yuzini Ka’baga qaratgan, jamoat bilan birga oxirigacha ibodat qilgan kishi man  sabdor bo’lib adolatni namoyon qilar ekan. Jamoatga imomlik qylayotgan kishi namozxonlarning kamchilikla  rini, xatolarini ko’rsa, u o’ngida adolatni qo’ldan bera  di, qashshoqlashadi, firibgarlarning taloviga qoladi.

Ingichka ichaklarning shamollashi. Tushida kimki in  gichka ichaklarini shamollatganligini bilsa, o’ngida bar  cha pullarini faHsh yo’liga sovuradi.

Ipak. Ayol tushida ipak ko’rsa, o’ngida foydali narsaga ega bo’ladi, er kishi ko’rsa, qo’liga haromdan mol keladi.
Ipak ip. Agar tushingizda ipak ip ko’rsangiz, demak, o’ngingizda safarga chiqishingizga ishora bo’ladi.
Isyon. Kimki tushida isyonga duch kelsa, o’ngida muam  molarga yo’liqadiki, bundan kayfiyati buziladi. O’zi isyonda qatnashayotgan bo’lsa, birovning ta’sirida o’zi is  tamagan ishni qilar ekan. Ayol bunday tush ko’rsa, o’ngida sevgi fitnalarini boshlaydi. Tush sohibining do’sti

(Visited 220 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!