tushida o’t o’chiruvchi

Spread the love

O’t o’chiruvchi. Agar kishi tushida o’t o’chiruvchini ko’rsa, qiyinchiliklardan qutulib, rohat va orom olishiga ishora bo’ladi.  

(Visited 190 times, 1 visits today)

Leave a Comment