tushida o’t o’chiruvchi

O’t o’chiruvchi. Agar kishi tushida o’t o’chiruvchini ko’rsa, qiyinchiliklardan qutulib, rohat va orom olishiga ishora bo’ladi.  

(Visited 174 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment