QULOQ KASALLIKLARIDA

QULOQ KASALLIKLARIDA
Quloq kasalliklarining dastlabki belgisi eshitishning yomonlashuvi bo’lib, uni puxta tekshirish kasallikni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Bunda faqat eshitishning qay darajadaligi emas, balki kasallik quloqning qaysi qismida ekanligi ham aniqlanadi.

Yong’oq bargining shirasi siqib olinadi-da, quloqqa tomiziladi. Bunda eshitish qobiliyati yaxshilanadi. Bunday usuLdan quloq yiringlaganda ham foydalanish mumkin.

(Visited 886 times, 1 visits today)

Related posts