Yonishga aloqador tush

Yonmoq. Yonishga aloqador tushlar ham yaxshilikka yo’yilmay di; kimki tushida olov ichida yonsa, o’ngida tavba qilmog’i kerak, chunki umri oz qolgan bo’ladi.

(Visited 146 times, 1 visits today)

Related posts