ushingizda zovur

Zovur. Masalan, siz bir paytlar gunoh ish qilgansizu, odam lardan uyalib yuribsiz. Agar tushingizda zovurdan sakrab o’gsangiz, mana shu gunohingiz odamlar tomonidan unu tilgani bo’ladi, agar zovurga tushib ketsangiz, o’ngingiz da ishingiz orqaga ketadi, shuningdek, gunohlaringiz ham eslatiladi.

(Visited 165 times, 1 visits today)

Related posts