ushida Oqsoqlanish

Oqsoqlanish. Kishi tushida oqsoqlanayotganini ko’rsa, o’ngida vijdon azobiga yo’liqadi, birovning oqsoqlanayot  ganligini ko’rsa, do’stlari oldida hurmatini yo’qotadi.

(Visited 122 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment