Tushunmaslik. Kimki tushida

Tushunmaslik. Kimki tushida birovning kitob o’qib berayotganligini, ammo o’zi o’qilayotgan narsadan hech nar  sa tushunmayotganligini ko’rsa, o’ngida rahbaridan yoki us  tozidan dakki eshitadi.

(Visited 152 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment