Tushingizda yaxshi o’t

O’t. Tushingizda yaxshi o’t o’rsangiz, o’ngingizdagi foy dali ishlarga ishoradir, agar tikanli o’t o’rsangiz, o’ngin gizda qiyinchilik va tashvishlarga qolasiz.

(Visited 128 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment