Tushingizda yaxshi o’t

Spread the love

O’t. Tushingizda yaxshi o’t o’rsangiz, o’ngingizdagi foy dali ishlarga ishoradir, agar tikanli o’t o’rsangiz, o’ngin gizda qiyinchilik va tashvishlarga qolasiz.

(Visited 140 times, 1 visits today)

Leave a Comment