tushida yoqimli shabada

Shamol. Kimki tushida yoqimli shabada esganini his qilsa, o’ngida unga omad kulib boqadi. Shamol daraxt shox  larini qisirlatayotgan bo’lsa, kimningdir sevgisini rad etadi. Kimki yo’lda ketayotgan bo’lsa va uning yuziga sha  mol qattiq urilayotgan bo’lsa, o’ngida o’zi tanlagan yo’ldan dadil borar ekan. Shamol yurishiga xalal berayotgan bo’lsa, o’ngida takdir uzgarishini kutishi kerak. Shamol yo’lida yo’ldosh bo’lsa, uning hayotida yordam qiladigan do’stlar paydo bo’ladi. Tushda shamolning kuchli uvillashini eshi  tish o’ngdagi mushkul ahvoldan xabar beradi. Shamol g’uvil  lasa maqom va martabaning ortishiga ishora, tushda sha  bada essa, rohat, sevinch va barakaga yo’yiladi, shamol qanotlarida ko’kka uchish kasalliklardan forig’ bo’lishga ishoradir. Yana shamolni muabbirlar bashoratga ham yo’yibdilar.

(Visited 277 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!