tushida xaroba

Xaroba. Biz yuqorida vayrona mazmunini keltirgan edik. Vayrona bilan xarobaning farqi bor: vayrona deb buzilib har tomonga sochilib ketgan inshootni aytila  di, xaroba esa, tashlandiq joy. Kishi tushida xaroba ko’rsa va unda kezib yursa, o’ngida boylikka ega bo’ladi.

(Visited 510 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment