tushida ulovga minsa

Ulovga minish. Kimki tushida ulovga minsa, bu o’ngi  dagi muvaffaqiyatdan va shuhratdan bashoratdir. Agar tu  shida ulovga minolmasa va ulovda ketolmasa, u o’ngida o’yinqaroq bo’lib, noto’g’ri hayot kechirar ekan. Yoxud tu  shida ulovga minib ketayotganligini kimdir ko’rsa, de  mak, to’g’ri hayot tarzini qo’llab yashaydi va barcha istak  lari amalga oshadi.

(Visited 587 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment