tushida to’t

To’ti. Kimki tushida to’tini ko’rsa yoki tushida u ga  pirsa, ishlari muvaffaqiyatli bo’ladi. Ba’zi muabbirlar tushda to’ti ko’rishki sirning ochilishiga ham yo’yganlar.

(Visited 437 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment