tushida tili

Tilning tanglayga yopishishi. Kimki tushida tilining tanglayiga yopishganini ko’rsa, o’ngida qarzini uzishdan bosh tortadi yoki biron sirni oshkor qiladi.

(Visited 101 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment