tushida teri

Terisi shilingan qo’y. Kimki tushida terisi shilin  gan, hali nimtalanmagan qo’yni ko’rsa, o’ngida kutilmagan joydan g’am anduh etib keladi. Agar qo’y semiz bo’lsa, xo  nadonidagilardan biri o’lib, meros oladi, agar qo’y oriq bo’lsa, meros haqida gap bo’lishi mumkin emas.
Terisi shilingan hayvon. Kimki tushida o’z uyida te  risi shilingan hayvonni ko’rsa, o’ngida yomon hodisalarga duch keladi.
Teri yarasi. Kimki tushida terisiga yara chiqqanligi  ni ko’rsa, o’ngida boylikka ega bo’ladi.

(Visited 240 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment