tushida soy

Soy. Kimki tushida soy bo’yida turganini ko’rsa, yuk  sak martaba egasi bo’lishidan dalolat. Ammo soy bo’yida turib, birdan soyga tushib ketsa, o’ngida qandaydir bir tahlika bor. Tushida soyga tushib ketsa va keyin undai mashaqqat bilan suzib chiqsa, o’ngida barcha qiyinchilik  lardan qutulishini, suzib chiqolmasa, tashvishli va ma  shaqqatli kunlarni boshidan kechirishini bildiradi.

(Visited 178 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment