tushida Rahbar

Rahbar. Agar kimki tushida yo’l ko’rsatuvchi bir rahbarni yoki pirni ko’rsa, o’ngida foydali nasihatlar olib, baxt  li hayot kechirib ketishiga ishoradir. Rahbar va pir  ni tushda ko’rish hamisha yaxshilikka yo’yiladi.

(Visited 1 913 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment