Tushida qo’llar va bilak

Uzun va qisqa qo’llar. Tushida qo’llarining va bilakla  rining benihoya kaltaligini ko’rish, tush sohibining so  tqinligi, o’g’riligi va haqiqatni tan olmasligiga ishora. Qo’llarining benihoya uzunligini ko’rgan kishi jasur ado  latli, ko’ngli toza odam ekan.

(Visited 314 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment