tushida o’zining xizmatkor

Xizmatkor. Agar kimki tushida o’zining xizmatkor bo’lganini ko’rsa va sidqidildan birovning xizmatini qilayotgan bo’lsa, o’ngida martabasi yuksalib, ishlari ri  voj topadi. Har kim tushida xizmatkorini ishdan bo’shat  sa, o’ngida afsus chekadi. Agar tushingizda xizmatkorga ega bo’lsangiz, bir qancha mashaqqatlardan keyin muvaf  faqiyatga erishishingizga ishora. Xizmatkor biron nar  sangizni o’g’irlagan bo’lsa, o’ngingizda o’g’riga duch kela  siz.

(Visited 348 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!