tushida o’zining jigari

Jigarsiz. Kimki tushida o’zining jigari olib tashlanganligini ko’rsa, farzandlaridan biri vafot etadi.
Jigar shishmog’i. Kimki tushida jigarining shishga  nini ko’rsa, xoh u yigit bo’lsin, xoh qiz, o’ngida kimni  dir jinnilarcha sevib qoladi.

Jiyda. Tushingizda jiyda daraxtini ko’rsangiz yoki jiyda esangiz, boshlagan ishingiz samarali bo’ladi.

Jilov. Tushingizda miniladigan hayvonlarning ji  lovidan ushlagan bo’lsangiz, mol va huzurga erishasiz.

Jilg’a. Tushda kimki jilg’a ko’rsa va undan suv olib ichsa, xayru baraka topadi, o’ziga to’q hayot kechiradi. Be  mor odam jilg’a ko’rsa, tuzaladi. Kimki o’z hovlisidan jilg’a oqayotganini ko’rsa, uyiga qut baraka kiradi.

Jin. Kimki tushida jinga aylanib qolganini ko’rsa, de  mak, u odamda fitna fasod hiyla nayrang, kirdikorlar ko’p ekan.

Kimki tushida jinni ko’rsa, jin singari hiylakorga uchraydi, o’g’irlik va zararli hodisalarga guvoh bo’ladi.

Jinlarning uyga kirishi. Tushda jinlarning uyga kir  ganini va ularning biron nima qilayotganlarini ko’rish uyga o’g’ri tushishiga yoki dushmanlarning hujum qilishiga ishora.

Jinni. Agar tushingizda do’stlaringizdan birining jinni bo’lganini ko’rsangiz, ularning birontasidan za  rar etishini kutishingiz mumkin.

Jinoyat va jinoyatchi. Tushda jinoyat ko’rish hojat ravo bo’lishiga ishoradir. Ammo jinoyatchi bilan hamsuhbat bo’lish yoki umuman, birga bo’lish siz bilan yaqinlikdan foydala  nib, o’zining g’arazli maqsadlarini amalga oshirmoqchi bo’lgan odamlarni anglatadi. Adolat mahkamasidan qochib yurgan ji  noyatchini tushingizda ko’rsangiz, demak, siz qandaydir yashi  rin sirlarni bilasiz va raqiblar sizdan qasd olish niya  tida sizga zarar keltiradilar. Bu tushning anglatishicha,

(Visited 456 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!