tushida o’z shahri

Shahar. Kimki tushida o’z shahri darvozasidan kirayot  ganligini yoki chiqayotganligini ko’rsa, o’ngida u o’z ista  giga erisha olmaydi.

(Visited 122 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment