tushida o’t

O’t (olov). Agar kishi tushida o’t ko’rsa, kasallikdan shifo topishga yo’ysin. Agar uy ichida alangali o’tni ko’rsa, de mak, o’ngida oilasining yaxshi va ahil bo’lishiga ishora dir, agar kiyimini o’tga tashlasa va u yonsa, o’ngida qarin doshlar orasida kelishmovchilik bo’ladi.

(Visited 596 times, 1 visits today)

Related posts