tushida muz ko’rsa

Muz. Kimki tushida muz ko’rsa, yovuz odamlar unga zarar etkazish uchun payt poylaydilar. Kimki tushida tiniq suv to’lqinida muzning suzib ketayotganligini ko’rsa, hasadgo’y  lar qilgan harakati tufayli uning omadi ketibdi. Tush sohibi muz ustidan ketayotgan bo’lsa, arzimagan ish uchun o’zining obro’sini tahlika ostiga qo’yar ekan. Qiz bola muz ustidan ketayotgan bo’lsa, o’ngida bir ish qilib sharmanda bo’ladi. Bo’g’otdan osilib turgan sumalak qashshoqlikka ishora.

(Visited 128 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment