tushida marmar

Marmar. Kimki tushida marmarni ko’rsa, o’ngida qiyinchilikka duch keladi, ammo qiyinchiliklarni engib o’tib, osoyishta likka erishadi. Tushingizda marmarga ishlov berib turilga nini ko’rsangiz, kutayotganingiz merosga ega bo’lasiz. Tushga siniq marmar kirishi sheriklardan ozor topiShga ishora.

(Visited 198 times, 1 visits today)

Related posts