tushida jigar

Spread the love

Jigar. Agar kimki tushida jigar ko’rsa, mo’lko’lchilik va quvonchga arishadi, agar jigar esa, o’ngida molmulkka ega bo’ladi

(Visited 262 times, 1 visits today)