tushida it

It. Kimki tushida itga aylanib qolgan bo’lsa, xonadoni  ga qayg’u keladi va u jinoyatiga yarasha jazo oladi. Agar itni uchratsa, umrining oxirigacha baxtiyor hayot kechiradi. Tushda it ko’rish suqlikka ham yo’yiladi. Tushingizda siz  ii gumshug’i qora it talasa, boshingizga og’ir tashvish tusha  di, biron it sizni yalasa, buni yaxshilikka yo’ying.

Tushin  gizda it sizni tishlasa, o’ngingizda katga zararga yo’liqa  siz. Ibn Sirin itningtalab, kiyimni yirtishi molga nuq  son, it go’shtini emoq dushmandan g’olib kelmoq, itga non bermoq rizq va boylikning ko’payishi, deb ta’bir qilgan.

It vovullashi. Tushda it vovullashini eshitish tush sohibining biron yomon ishidan vijdoni qiynalishi  ga ishora.
Itirqinlik. Kimki tushida uyiga kelib, hammayoq itir  qinligini ko’rsa, o’ngida foydalanib qoladigan odamlarga ishonmasligi kerak. Javondagi tartibsizlik tufayli ke  rakli narsasini topolmasa, o’ngida o’z sog’lig’i haqida jid  diy o’ylab ko’rishi lozim.

Itning taom talashishi. Aytishlaricha, bir kishi tu  shida o’zini dasturxon atrofida ko’ribdi. Har gal dastur  xondan bir narsa olib og’ziga solmoqchi bo’lsa,’ panadan bir it chiqib qo’lidagi narsani tortib olib ketarmish. U muabbirga tushini aytganda, muabbir: «O’sha it — xiz  matchilaringdan biri, u ham dasturxoningga, ham xoti  ningga sherik», deb javob beribdi. Tush ko’rgan kishi xiz  matchisi orqasidan kuzatuv qo’yganda, ta’bir to’g’ri chi  qibdi.

(Visited 3 477 times, 1 visits today)
Оцените статью
DAVOLASH
Добавить комментарий
error: Content is protected !!