Tushda sharob

Sharob. Tushda sharob ko’rish — tinch hayot, xo’jalik, ravnaq va gunoh ramzi. Kimki tushida boshqa ne’matlar qatori dasturxon ustida sharob va qurol ko’rsa, demak, ma’lum bir davlatda bobolar an’analari davom etsa, o’sha davlatda tinchlik saqlanadi. Billur qadahda qizg’ish sha  rob ko’rsa, fitna, aldov, zaharlanib o’l oilishga isho  radir.

Tush sohibi bunday tushdan keyip ayniqsa, ayol  lardan ehtiyot bo’lmog’i kerak. Katta bir ko’zada to’la sha  robni ko’rish o’ngda bo’ladigan savol javobga aloqador; tush sohibi savollarga javob berish uchun shajarani yaxshi bilishi kerak ekan.

Tushda birovning sharobdan zahar  langanligini ko’rsa, omaddan dalolat. Kimki tushida sha  rob oqayotgan ariqni ko’rsa va undan yovvoyi va uy hay  vonlari ichib, holdan toygan holda yiqilayotgan bo’lsa, o’ngida tadbirkorligi rivoj topadi. Tushida oltin qadah  dan sharob ichayotgan odam o’ngida xayolparastligi tufay  li ko’p narsani yo’qotadi. Kimki tushida egniga sharob to’kib yuborsa, unga moddiy yorda berib turgan kishi bi  lan munosabati buzuladi. Sharob ichiga tushib ketish yolg’izlikka ishora. Tush sohibini kimdir sharob bilan

(Visited 389 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!