Tushda randa

Randa. Tushda randa ko’rish tashvish va siqilishga yo’yiladi. Ammo chekkan tashvishlaringiz va asabiy holatin  giz bekor ketmaydi, ular ketidan quvonch va baxtiyorlik keladi. Agar biron narsani randalab, payraha chiqarayot  gan bo’lsangiz, , o’ngizda mayda gaplar ichida qolasiz.

(Visited 140 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment