Tushda radio

Radio. Tushda radio ko’rish va uni eshitish uzoq yaqin  dan biron xabar kelishiga ishora, ammo buzuq, gapirmay  digan radioni ko’rish qarindosh urug’ yoki yoru do’stlar bi  lan aloqani uzishga yo’yiladi. Tushingizda radiodan mu  siqa ting  lasangiz, o’ngingizda xursandchiligingizni

(Visited 384 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment