Tushda narvon ko’rish

Narvon. Tushda narvon ko’rish va uning pillapoyalari  dan yuqori chiqish o’ngda xizmat mavqeining ko’tarilishi  ga ishora. Tushingizda tomga narvon qo’ysangiz, gullab  yashnashingiz ramzi. Savdo ahli va dehqonlar uchun na  rvondan yiqilib tushish ishlarining samarasiz bo’lishi  dan dalolat. Kimki tushida qamoqxonadan narvon yorda  mida qochib chiqsa, bir qancha mashaqqatli urinishlardan keyin muvaffaqiyatga erishishiga ishora bo’ladi. Tushin  gizda narvon pillapoyalaridan yuqori chiqib olib, boshin  giz aylansa, o’ngingizda mansabga mingach, burningiz ko’ta  riladi.

(Visited 4 454 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!