tushda maxsi kiysa

Maxsi. Bu tushni xoh ayol ko’rsin, xoh er kishi, tushda maxsi kiysa, yaxshi bir oila qurishiga ishora bo’ladi.

Mash’ala. Kimki tushida qo’lida mash’ala ushlab turga  nini ko’rsa, o’ngida yaqin o’rtada hammaning etiborida bo’la  di va o’z imkoniyatlarini ishga soladi. Tushda masha’alalar  ni ko’rish bezovtalik va ichki janjallarga ishora. Masha’  la o’chganini ko’rish umidlarning puchga chiqishidan dalolat.

Man’aladan yong’in chiqishi isyonga ishora. Kimki tushida o’z yo’lini mash’ala bilan yoritib borayotgan bo’lsa, o’ngida eng qiyin mushkulotlarda ham o’z yo’lini topib ketadi. Tushida kitob oldida turib mash’ala tutib turish bashoratlarning ro’yobga chiqishiga guvoh bo’lishdan dalolatdir.

Ma’dan suvi. Bemor tushida ma’dan suvi ichsa, o’ngida shifo topadi. Ma’dan suvini tushda ichish muroddir. Ya’ni ishtiyoq bilan kutilgan orzu va istaklar amalga oshadi.

Ma’mur. Kishi tushida o’zining ma’mur bo’lganini ko’rsa, qiyin ishda avval umidsiz bo’lib, keyin muvaffa  qiyatga erishadi. •

Maqbara. Kimki tushida ulug’ kishilardan birining maqbarasi oldida turganligini ko’rsa, o’ngida meros ola  di, bu meros uni yo mashhur qiladi yoki boshi g’alvaga qola  di. Tush sohibi maqbaraning buzilishini to’xtatib qolsa, o’ngida odamlar sirini ishonadigan atoqli siymoga ay  lanadi.

Tush sohibi ilmli odam bo’lib, tushida maqbara izlayotgan bo’lsa, o’ngida biron haqiqatni kashf etadi. Kimki tushida biron bino tagidan maqbara topib qolsa, o’ngida turar joyidan boshqa mamlakatga borib yashaydi. Olov qoplab olgan maqbarani tushda ko’rish sehr jodu  ni engishga ishora.

Kimki tushida maqbaraning suv bos  ganligini ko’rsa, ilmiy haqiqatni topish uchun uzoq sa  farga ketadi. Tushda maqbarani ziyorat qilayotgan bo’lsan  giz, ishlaringiz yaxshilik bilan nihoyasiga etadi. Maq
80

(Visited 545 times, 1 visits today)
Оцените статью
DAVOLASH
Добавить комментарий
error: Content is protected !!