Tushda Ka’ba

Ka’ba ziyorati. Tushda Ka’bani ziyorat qilmaklik yaxshilik ka yo’yiladi; tushida Ka’bani ziyorat qilgan va atrofini tavof qilib qaytgan kishi barcha mushkulliklardan xalos bo’lib, salomat bo’ladi. Ibn Sirindan iqgibos qilib ay tadilarki, tushida Ka’batullohni ziyorat qilgan kishi ning o’ngida dini mustahkam bo’lar va hukmdorlardan man faat ko’rar ekan. Agar uyi Ka’ba bo’lganini ko’rsa, xalq tomonidan ham, hukmdorlar tomonidan ham izzathurmatga sazovor bo’ladi (10} 53).

(Visited 1 111 times, 1 visits today)

Related posts