Tushda duradgor

Spread the love

Duradgor. Tushda duradgor ko’rish, xoh u ish ustida bo’lsin, xoh bo’lmasin, erxotinlardan birining o’limiga ishor. Ja’fari Sodiq kimki tushida duradgor usta bo’lib, imo rat qursa, odamlarga maslahatgo’y bo’ladi, deb ta’bir qil gan (10, 37).

(Visited 266 times, 1 visits today)