tushda dazmol ko’rish

Dazmol. Umuman, tushda dazmol ko’rish yaxshilikka, ish  larning joyida bo’lishiga yo’yiladi. Agar tushingizda qizigan dazmol ko’rsangiz, o’ngingizda o’z aqlingizning nihoyatda o’tkirligiga ishonib, shu ishonch orqali katga zarar ko’rishingizga dalil bo’ladi.

Dala. I ushda dala ko’rish yoki tomorqaning tushga kiri  shi ko’p xayr va barakot, ayni paytda xotirjamlikka isho  radir. Albatta, tushda ko’ringan dala obod bo’lsa.

Dallol. Tushingizda birja makleri bilan ish olib borayotgan bo’lsdngiz, meros olishga yoki qimmatbaho nar  salar sotib olishingizga ishora. Qiz bola bunday tush ko’rsa, o’ngida boy yigitga turmushga chiqadi. Agar tushin  gizda o’zingiz savdo sohasida dallol bo’lsangiz, o’ngingiz  da og’ir kunlar boshingizga tushadi. Agar kitob sohasida  gi dallol sizni biron ish unun shartnoma tuzishga qista  yotgan bo’lsa, o’ngingizda hokimiyat odamining ta’siriga tushasiz.

Ayol kishi bunday tush ko’rsa, o’ngida ilmli, na  zokatli odam bilan tanishadi.

Darvoza. Kimki tushida darvozadan ichkariga kirsa, o’ngida uzokdagi odamlari haqida tashvishli xabar oladi. Shuningdek, o’ylab qo’ygan ishlari ham ko’ngildagidek da  vom etmaydi. Agar darvozani o’z qo’li bilan yopib qo’ysa yaxshi ishlarga va sadoqatli do’stlarga dalolat bo’ladi. Agar darvoza kimdir tomonidan yopib qo’yilsa, tush sohibi o’ngi  dagi muammolarni hal eta olmaydi. Tushda singan darvo  zani ko’rish omadsizlik va shubhali tanishlardan xabar beradi.

(Visited 1 504 times, 1 visits today)
Rate article
DAVOLASH
Add a comment
error: Content is protected !!