Toj. Tushda

Toj. Tushda toj ko’rish hukmdorning sizga tavajju  hini anglatadi yoki davlat a’yonlaridan birining sizga homiyligini bildiradi.

(Visited 256 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment