Tog’. Tush

Tog’. Tushingizga tog’ kirsa yoki*tushda toqqa chiqsangiz yoxud tog’da istiqomat qilsangiz xayrlikdir; barcha mu  rodlaringiz hosil bo’lib, martabangiz ulug’ bo’ladi. Tu  shingizda tog’ ustida namoz o’qisangiz barcha ishlaringiz yaxshilikka yuz tutadi.
Tog’ ustida parvoz. Tushida parvoz qilib, tog’ ustida aylanayotgan kishi o’ngida katta hokimiyatni qo’lga kiri  tadi.

(Visited 472 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment