Titroq. Tushda

Titroq. Tushda kimki titroq bo’lganini ko’rsa, o’ngida  gi ishlarida mushkulliklar tug’iladi. Masalan, o’ng qo’li  ning titrayotganligini ko’rgan odam ro’zg’orini tebratish  da qiynalar ekan. Sonlarining titrashi yaqin qarindosh  lari bilan bo’ladigan muammolarga ishora, tovonlari tit  rayotgan bo’lsa, o’ngida moliyaviy qiyinchiliklarni ko’radi.

(Visited 96 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment