Suv bilan bog’liq tush

Jilg’a. Suv bilan bog’liqtushlar yaxshilikka yo’yiladi; ushda kimki jilg’a ko’rsa va undan suv olib ichsa, xayru baraka topadi, o’ziga to’q hayot kechiradi. Bemor odam jilg’a ko’rsa, tuzaladi. Agar kimki o’z hovlisidan jilg’a oqayotganini ko’rsa, uyiga qutbarakot kiradi.

(Visited 299 times, 1 visits today)

Related posts