Suhbatdosh. Tushda

Suhbatdosh. Tushda biron narsani hikoya qilib bera  yotgan odam yaxshi suhbatdoshga ishora. Kimki tushida kim  gadir nimanidir gapirib berayotgan bo’lsa, o’ngida qo’rquv  dan xalos bo’ladi. Agar bunday tushni savdogar ko’rsa, za  rardan muhofazalanadi.

(Visited 169 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment