Sehr. Tushda

Sehr. Tushda sehr ayon bo’lishi yaxshilikka yo’yilmaydi: yolg’on gap eshitiladi; yolg’onchiga duch kelinadi; ikkiyuzla  machilikdan zarar ko’riladi; riyokor odamlar hiyla bilan aldaydi; yaqinlaridan xoinlik ko’radi.

(Visited 287 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment