Qorin dam bolishi

Qorin dam bo1ishi
Tuni bilan brusnika mevalarini toza va ajratib olinganlarini suvda ivitib, ertalab suzib olinadi. Shu yo1 bilan olingan brusnika suvi, tinchlantiruvchi xususiyatga va shu bilan birga xalk tabobatida soliterni haydovchi ham hisoblanadi.

(Visited 507 times, 1 visits today)

Related posts